مفتول پلاتین تا قطر 20 میکرون

مفتول پلاتین در ابعاد بسیار ریز جهت ساخت سنسورهای حساس برای اولین بار در سایزهای بسیار نازک تا 20 میکرون در کشور ...

قیمت: 0 ریال (به ازای هر متر)
پلاتین 400 میکرون

پلاتین یکی از 

مفتول 20 میکرون Pd-W
مفتول پالادیم-تنگستن با ضخامت های مختلف تا 20 میکرون متناسب با مقاومت درخواستی.
این مفتول در قطر 20 میکرون توانایی ایجاد 1400 اهم به ازای یک متر طول سیم را دارا می ...
قیمت: 0 ریال (به ازای هر متر)
مفتول های طلا-پالادیم-آهن
مفتول طلا-پالادیم-آهن با ضخامت های مختلف تا 20 میکرون متناسب با مقاومت درخواستی.
قیمت: 0 ریال (به ازای هر متر)